Co lékárníci doporučují?

Svět produktů pro péči o zdraví je fascinující a velmi atraktivní.

Jak se ale rychle vyznat v široké nabídce produktů prodávaných v lékárnách a jak odolat všem reklamním akcím, které se na nás valí? Kde se dočkáte slibovaného účinku, a kde už začínají plané sliby? Kdo by měl mít nejlepší znalosti o vlastnostech a skutečném účinku toho kterého produktu než odborní pracovníci lékáren, kteří s nimi přicházejí denně do styku? Jejich zkušenosti, a zejména možnost získat zpětnou vazbu od svých pacientů, jsou v tomto případě neocenitelné. Společnost Edukafarm se proto na konci roku 2008 rozhodla zahájit nezávislý pilotní projekt, jehož cílem je pravidelně zjišťovat, se kterými přípravky mají sami lékárníci nejlepší zkušenosti, a které tedy svým pacientům nejraději doporučují.

Charakteristika projektu

Prostřednictvím odborného časopisu FarmiNews a na seminářích kontinuálního vzdělávání probíhal průzkum, ve kterém byli účastníci dotazováni na volbu přípravků preferovaných při řešení vybraných 26 častých zdravotních problému. Celkově se tohoto průzkumu v roce 2008 zúčastnilo 766 farmaceutů a farmaceutických asistentů pracujících v lékárnách po celé České republice. Na vyhodnocení se podílela Farmaceutická fakulta Karlovy univerzity v Hradci Králové pod záštitou prof. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc., a kontrolní dohled nad zpracováním výsledků provedla mezinárodní společnost Cegedim Strategic Data, specialista na marketingový výzkum ve farmaceutickém průmyslu.

Výsledky projektu

Výsledky prvního ročníku byly zveřejněny jak v časopise FarmiNews, určeném pro odbornou veřejnost, tak v časopise Lékárna a léky, určeném laické veřejnosti. Dále jsou k dispozici na webových stránkách projektu www.lekarnicidoporucuji.cz, které se stanou centrem tohoto projektu. Informace získané z tohoto projektu by měly být prospěšné všestranně: odborníkům lékáren je poskytnuta možnost porovnat svoje zkušenosti se zkušenostmi kolegů, laické veřejnosti se naopak dostává možnosti konfrontovat marketingová tvrzení výrobců s reálnými zkušenostmi odborníků.

Výsledky prvního ročníku ukázaly, že situace týkající se konkrétních zdravotních problémů může být velmi rozmanitá. Zatímco u některých je spektrum doporučovaných přípravků poměrně široké a vítězství konkrétních přípravků je velmi těsné, u jiných významně převládají konkrétní řady a jeden až dva produkty. Produkty, které si tímto způsobem zasloužily důvěru odborníků, ji mohou následně prokázat i pacientům – vítězům jednotlivých skupin je umožněno používat plaketu „Lékárníci doporučují“ ve všech aktivitách souvisejících s vítězným produktem.

Děkujeme ještě jednou všem zapojený lékárníkům, kteří se rozhodli přispět k všeobecnému povědomí a podělili se o svoje zkušenosti – zkušenosti, které nejsou ovlivněny
přáním klienta, vlivem reklamy, ale pouze vlastním názorem založeným na vlastních zkušenostech a znalostech. Jejich odpovědi nám poskytly cenné informace z oblasti volně prodejných léčiv, a zejména doplňků stravy, u kterých informace o reálné účinnosti časti chybí.

Věříme, že tento projekt má smysl a podaří se nám v podobném rozsahu pokračovat i v roce 2009 u dalších skupin zdravotních problémů. Cílem je vytvořit databázi, která pokryje nejčastější problémy řešené v rámci odborného poradenství v lékárně a při samoléčbě. Tento způsob průzkumu je tak jediným způsobem, jak získat nezávislé informace o reálné hodnotě konkrétního přípravku v praxi.

Poznámka:
U všech přípravků je zamýšleno použití u jinak zdravého dospělého pacienta. Souběžné jiné onemocnění nebo požadavky mohou ovlivnit preferenci konkrétního přípravku. V těchto případech je vhodné se vždy poradit s odborně způsobilým zdravotnickým pracovníkem.